person_outline
phone

Event & Wedding Agency

І. Загальна нормативно-правова база

 1. Конституція України - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 2. Закон України Про освіту - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 3. Закон України Про загальну середню освіту - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 4. Державний стандарт базової і повної середньої освіт - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 5. Конвенція про права дитини - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 6. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 7. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу - ПЕРЕГЛЯНУТИ

ІІ. Документація кабінету

 1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів № 601 - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 2. Положення про кабінет інформатики MOН №407 - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 3. Правила використання комп'ютерних програм №903 - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 4. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики-№111-1927 - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 5. Акт перевірки готовності кабінету  - ПЕРЕГЛЯНУТИ зразоки
 6. Паспорт кабінету інформатики  - ПЕРЕГЛЯНУТИ зразок
 7. Річний план роботи - ПЕРЕГЛЯНУТИ зразок
 8. План перспективного розвитку кабінету  - ПЕРЕГЛЯНУТИ зразок
 9. Інвентарна книга  - ПЕРЕГЛЯНУТИ зразок
 10. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету  - ПЕРЕГЛЯНУТИ зразок
 11. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей  - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 12. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 13. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ   - ПЕРЕГЛЯНУТИ

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги

 1. ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 2. Санітарний паспорт кабінету інформатики - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 3. ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 4. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98 - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 5. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 6. Правила користування електричною енергією - ПЕРЕГЛЯНУТИ

ІV. Техніка безпеки та охорона праці

 1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04 - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05 - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 5. Акт про нещасний випадок з учнем - ПЕРЕГЛЯНУТИ зразок
 6. Правил пожежної безпеки для закладів - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 7. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 8. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98 - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 9. Посадова інструкція учителя - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 10. Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 11. Посадова інструкція вчителя інформатики - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 12. Посадова інструкція лаборанта - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 13. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 14. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 15. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового iнструктажiв учнiв з технiки безпеки життєдіяльності - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 16. Інструкції:
 • Інструкцiя з охорони працi № 1 пiд час роботи на ЕОМ - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 • Інструкцiя з охорони працi № 2 пiд час роботи в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 • Інструкція з техніки безпеки для учнів, які навчаються в кабінеті інформатики та обчислювальної техніки під час роботи з дисплеями ЕОМ - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 • Інструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологій - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 • Інструкцiя з технiки безпеки пiд час проведення практичних (лабораторних) робiт на уроках інформатики - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 • Інструкція з охорони праці для вчителів інформатики - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 • Інструкція з електробезпеки - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 • Інструкція Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом - ПЕРЕГЛЯНУТИ

   V.Навчально-методичне забезпечення кабінету

 1. Особливості вивчення базових дисциплін
  у загальноосвітніх навчальних закладах
  у 2015/2016 навчальному році- ПЕРЕГЛЯНУТИ
 2. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 3. Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 4. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651) - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 5. Наказ №297 17.05.2005. Про подолання проявів бюрократизму в освіті - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 6. Наказ МОН № 496. 03.06.2008. Інструкція з ведення класного журналу. - ПЕРЕГЛЯНУТИ